viernes, septiembre 18, 2009

palabra para fai un ano

cabodano s.m.

1. Aniversario da morte dunha persoa. Tivémos unha misa polo seu cabodano.
2. Cerimonia que se celebra no aniversario da morte dunha persoa. Asistiu todos ó cabodano.

Véxase ademais "palabras que saben a carmen"