miércoles, mayo 29, 2019

palabras que salen de libros

atrabiliaria, rio

[clara]
[Del lat. cient. atrabiliarius 'de la atrabilis']

1. adj. De genio destemplado y violento. U. t. c. s.
2. adj. Med. Perteneciente o relativo a la atrabilis.
3. adj. Que es raro o extravagante.

#palabras que estaban en un libro: Mañana tendremos otros nombres de Patricio Pron

viernes, mayo 03, 2019

palabras que denominan e dominan


inútil

[clara]

1. Que non é útil, que xa non serve. Almacena todos esos trastes para facer cousas inútiles.

2. Que é ineficaz para conseguir un determinado fin, que non vale a pena. É inútil que trates de cambiala.

3. Que non está capacitado para traballar ou que non pode moverse, por un impedimento físico. Quedou inútil dunha man e da cabeciña.

4. Que non ten capacidade en xeral ou para facer unha cousa ou actividade determinada. Un home inútil para os negocios.

inútil emocional

1. Que non é útil para a xestións de emocións propias ou alleas, que non sabe expresar afectos. É un inútil para as relacións persoais. Chamáballe inútil sen maldade, sempre rindo.