miércoles, febrero 25, 2015

palabras suavizantes


eufemismo

1. Expresión suavizada dun concepto que, dito por clara de maneira clara e directa, podería molestar a alguén.

 eufemismo provén da palabra grega euphemo que significa "favorable/bo/fala afortunada" e que deriva a súa vez das raices gregass eu (εὗ), "bo/ben" + pheme (φήμί) "fala(r)". Eupheme era orixinariamente unha palabra ou frase usada no sitio dunha palabra ou frase relixiosa que non se debía pronunciar en voz altaa; etimoloxicamente, eupheme é o oposto de blasfema (fala endemoniada). O primeiro exemplo de palabras tabú que requiren do uso dun eufemismo son os nombres indecibles dalgunhas deidades como Perséfone, Hécate, o Némesis.

palabra que unhas veces a teño en galego e outras en castelán

pegada 

1. Sinal que deixa no chan un pé ao pisar, as rodas dun vehículo ao pasar etc.
2. Cousa que queda ou que alguén deixa como testemuño despois dun acontecemento ou dunha acción.

huella. 
(De hollar).

1. f. Señal que deja el pie de la mujer, del hombre o del animal en la tierra por donde pasa.
2. f. Acción de hollar.
3. f. Plano del escalón o peldaño en que se sienta el pie.
4. f. Señal que deja una lámina o forma de imprenta en el papel u otra cosa en que se estampa.
5. f. Rastro, seña, vestigio que deja alguien o algo.
6. f. Impresión profunda y duradera. Lo compartido dejó huella en su espíritu.
7. f. Indicio, mención, alusión.
8. f. Am. Mer. y Nic. Camino hecho por el paso, más o menos frecuente, de personas, animales o vehículos.
9. f. Arg. y Ur. Baile campero de pareja suelta y paso moderadamente suave y cadencioso, cuyas coplas en seguidilla se acompañan con guitarra.

E por qué en galego a xente non me pode deixar huella na alma e so a poden facer cun zapato?!

martes, febrero 24, 2015

palabras que xeran ilusión

entrevista  
[palabra do día]
 
1. Encontro de dúas ou máis persoas nun lugar determinado, para tratar ou resolver un asunto. 
A entrevista discorreo con naturalidade; sentiuse ben ao sair.
2. Conversa en que unha persoa, xeralmente un xornalista, lle fai preguntas a outra para que o que esta di ou opina, sexa dado a coñecer ao público. 
3. Texto en que aparecen as respostas que unha persoa dá ás preguntas dun xornalista nunha conversa deste tipo. 

miércoles, febrero 18, 2015

palabras desconocidas

verraquera. 
(De verraquear).

1. f. coloq. Lloro con rabia y continuado de los niños.
2. Lo que conocía como llorera o llantina.

palabra que unhas veces a teño en galego e outras en castelán

ansia
 (Del lat. anxĭa, f. de anxĭus, angustiado).

1. f. Congoja o fatiga que causa en el cuerpo inquietud o agitación violenta.
2. f. Angustia o aflicción del ánimo.

ansia 

1. s. f. Gusto, apetito. Non teño ansia de nada (inapetente).
2. s. f. Preocupación, desexo, empeño. Teño moita ansia de que estés ben.
3.  Empeño grande e tesón co que se fai algo.

martes, febrero 17, 2015

palabras que colorean puertas y ventanas

almagre. 
(De almagra).

1. m. Óxido rojo de hierro, más o menos arcilloso, abundante en la naturaleza, y que suele emplearse en la pintura.
2. m. desus. Marca, señal.
3. adj. Que tiene el color o el tono de almagre. U. t. c. s.

lunes, febrero 16, 2015

palabras do desexo

anhelo. 
(Del lat. anhēlus).

1. m. Desexo moi forte, pero moi, moi forte.

hermosas palabras monótonas

jaculatoria 
(Del lat. iaculatorius, "relativo al lanzamiento".)

1. Breve oración fervorosa.
2. En uso literario se aplica en sentido figurado a una frase o estribillo corto, repetitivo y sentencioso.


salmodia

(Del lat. psalmodia, y este del gr. salmodia, "cantar, tocar un instrumento".)

1. f. coloq. Canto monótono, sin gracia ni expresión.

viernes, febrero 06, 2015

palabras para estar orgullosa

osadía. 
(De osado).

1. f. Atrevimiento, audacia, resolución. Ej.: Estoy muy orgullosa de mis osadías.