lunes, octubre 28, 2013

palabras que veñen de ribadavia

xenéricas

teatro, anfritións, sabroso, vacacións, compañía, licor café, plaza, pozas, zaranda, bravo, aplausos, compartir, gozo.

concretas

compañía.
(De compaña).
1. f. Efecto de acompañar.
2. f. Persona o personas que acompañan a otra u otras.
3. f. Cuerpo de actores o bailarines formado para representar Teatro. Ej. La Zaranda es una extraordinaria compañía.

pienso1
(Del lat. pensum).
1. m. Porción de alimento seco que se da al ganado.
2. m. Alimento para el ganado.

pienso2. 
(Del lat. pensāre).
1. m. desus. Pensamiento humano.

palabras que veñen do verán

[viztor, natasha, mon, tri, tomás, marga, pedro]

clarear

1. Final do verán para clari
2. Manipular con clara de ovo.
3. Potenciar e preservar a blancura.
4. Diluir a escuridade ou gravidade das cousas.
5. Facer máis claro.
6. Aclarar algo.

lelencar

1. Acción de adaptación ó medio. Exemp. Nada máis chegar consigueu lelencarse.

tomasear

1. Tomarse a vida con calma

palabras que non son o mesmo ainda que compartan moitas letras


competir

1. [Persoa, grupo] tratar de superar ou de obter certa cousa opóndose a outra ou outras persoas que pretenden o mesmo Nesta proba van competir os mellores atletas. Sinónimo contender.
2. Figurado. [Dúas ou máis persoas ou cousas] ter características ou calidades semellantes en alto grao. Para todas as acepcións Sinónimo rivalizar.

compartir 

1. Ter ou usar [unha cousa] conxuntamente con outras persoas.
2. Dar parte de [unha cousa] a outro.
3. Estar de acordo con [algo que se expresa].
4. Ter [o mesmo sentimento] ca alguén por solidariedade.

viernes, octubre 25, 2013

palabras que garanten


promis juré 
 [arl]

1. Voz francesa que un  decïa de pequeno, cando era neno, que vén a ser un prometido xurado veloz e inxenuo, irrompible e eterno, resistente a calquer ameaza. Exemp.: Disfrutareino sen límite algún, promis juré

palabras que non había, e facían falta

agrabémcimento
 [arl]

1. Palabra, exenta de academicismo, que expresa o desexo de felicitar maridado coa indecisión de agradecer. Fruto da unión de dúas palabras, ante a necesidade de explicar como por atropello súbito nas naturais ganas de aplaudir (dándose un conta nese mesmo intre da maxia, parado diante da persoa que tan amablemente nos invitou a ese mundo) o que nos sorprendeu tanto que nos arrancou en dar palmas. 

2. Término para definir unha acción que se produce ante a imposibilidade de xuntar as palmadas cun abrazo, ou sí, pero previa interrupción das primeiras, para rodear as costas da outra persoa, e despois de premida e asegurada a persoa con firme aperta, retomar a acción primeira da batida por detrás das costas se aínda houbera lugar. Exemp.: Mostroulle o seu agrabémcimento sinceiro

jueves, octubre 24, 2013

palabra que se celebra hoy

biblioteca

La voz biblioteca viene del griego biblion (libro) y tekes (caja). Literalmente sería “caja de libros”, o de guardar libros, pero por extensión se sustituye “caja” por edificio, departamento, o habitación. 

La biblioteca es un lugar de conocimiento y también desconocida; un lugar de encuentro y también de busco; un lugar de silencio con inmensidad de palabras; un lugar real y también virtual; un lugar de recogimiento y también de disfrute; es pública y también privada; es especial y especializada; es ordenada; es recogida y también inmensa. La biblioteca es y es un lugar. La biblioteca tiene como mínimo dos pasiones:  la pasión de usuario y la pasión del bibliotecario.

martes, octubre 22, 2013

media centena aprendiendo, hoy una palabra más

[para cris]

ornithogalum 

nombre genérico que deriva de las voces griegas ornithos (pájaro) y gala (leche), por lo que la traducción sería "leche de pájaro". Para algunos autores, este nombre se refiere al color de las flores de muchas especies del género. Para otros, "leche de pájaro" alude a las palabras que aparentemente utilizaban los romanos para indicar que algo es maravilloso.

lunes, octubre 21, 2013

palabras de comienzo ... de curso

[acyd]

poesía. 

(Del lat. poēsis, y este del gr. ποίησις).
1. f. Manifestación de la belleza o del sentimiento por medio de la palabra, en verso o en prosa.
2. f. Cada uno de los géneros en que se dividen las obras literarias. Poesía épica, lírica, dramática, tipografía.
3. f. por antonom. poesía lírica.
4. f. Poema, composición en verso.
5. f. Poema gráfico en verso.
6. f. Idealidad, lirismo, cualidad que suscita un sentimiento hondo, manifiesta o no por medio del lenguaje.
7. f. Arte de componer con tipografía grande obras poéticas, en verso o en prosa o en las paredes.

habitable. 

1. adj. Que puede habitarse.