miércoles, septiembre 07, 2016

palabras que cando as vexo dáme a risa


ponderación

1. Acción e efecto de ponderar. Ex.: Pondera ti eso! 

2. Consideración e mesura no que se di ou fai.

ponderar 

1. v. t. Facer un exame atento e detido de [algo] para determinar o valor dos seus distintos aspectos, das vantaxes, inconvenientes, consecuencias etc. Ex.: Era moi escueto a informe para ponderar.

2. Presentar as calidades de [algo ou alguén] como máis grandes ou máis importantes do que son en realidade.

palabras incoherentes


anacoluto 
Del gr. ἀνακόλουθον anakólouthon; propiamente 'inconsecuente'.

1. S. m. Gramática. Construción sintáctica en que un membro está unido de maneira incoherente co anterior. "Quen a Deus ten, nada lle falta” é un exemplo de anacoluto.

martes, septiembre 06, 2016

palabras que no animan nada

animadversión
[Del lat. animadversio, -ōnis.]

1. f. Enemistad, ojeriza.

2. f. desus. Crítica, advertencia severa.

palabras que me extrañan bastante

bastanteo 

1. m. Der. Acción de bastantear.
2. m. Der. Documento o sello con que se hace constar un bastanteo.

bastantear 
[De bastante.] 

1. intr. Der. Dicho de un abogado: Afirmar por escrito y bajo su responsabilidad que un instrumento público, en donde consta un contrato de mandato, es bastante para dar valor legal a una o más actuaciones del mandatario. U. t. c. tr. 

2. intr. Der. Dicho de una persona con competencia: Declarar que un poder u otro documento es bastante para el fin con que ha sido otorgado. U. t. c. tr.