miércoles, septiembre 23, 2009

regalos de palabras de cumpleaños
agasallos de palabras de cumpreanos

vampiroflexia [ana tri]
Arte de doblar papel coa mesma arte que os morcegos pregan as ás.
nefastoplastia [tomás lijó]
De -nefas- e -plastia- f.med. operación quirúrxica para restaurar e/ou potenciar a nefastez implícita dunha persona. Especialmente no referido a rasgos facías (pómulos, beizos, bolsas dos ollos, orellas e nacemento do pelo) e en ocasións asociado a outras zonas corporais (cerulitis, cuchas, pernas, etc). En moitas culturas está asociado a clases sociais altas e adineradas. A nefastoplastia é máis eficaz cando existe unha nefastez previa importante. Ver: Ana Torroja.
anubersario [roberto]
Disfrutar del cumpleaños en las nubes.
aniversario [roberto]
Felicitación expresada en forma rimada.
batalladora [jose (madriles)]
La que adora batallar.
hosquedad [jose (madriles)]
Espacio vacío donde se refugian los ceñudos, ásperos e intratables; cualidad de estos últimos.
hablar [soco]
Palabras dichas y no dichas (las peores), y sus derivados hablarismos y hablamores, la mejor de todas.
chuchu [cruz]
(Sechium edule) é uma hortaliça fruto ou seja, um vegetal da categoria dos frutos. Referido a una persona sinónimo de dulce y cariño.