jueves, octubre 01, 2009

xogos de palabras e palabras de xogos
[adicados a josiño, carlos, mingolo, marga, pancho, diego e claro a clara tamén]
[adicado a tódolos que pasaron polo trece algunha vez ... a "xogar"]

trece
(Del lat. tredĕcim).
1. num. card. Doce máis un.
2. Que nunha serie ocupa o lugar número trece. s.m.
3. Signo de dúas cifras que representa ese número. Enriba do meu bar hai unha placa co trece.
estarse, mantenerse, ou seguir, alguén nas súas ~.
1. locs. verbs. Persistir con pertinacia en algo que aprendeu ou empezou a executarse.
2. locs. verbs. Mantener a todo trance a súa opinión ou actitude. Os do trece empéñanse en seguir facendo cultura de taberna

xogos
1. Acción de xogar.
2. Cada unha das actividades que se realizan co único fin de entreterse e divertirse, e que se caracterizan por estar organizadas conforme a unhas regras determinadas e, ás veces, por precisar duns obxectos concretos.
3. Aquilo co que se xoga seguindo determinadas regras.
4. Entretemento no que se arriscan cartos.
5. Nos xogos de baralla, conxunto de cartas que ten un xogador na man. Nesta partida leva un bo xogo Mingolo.
Xogo de azar. Xogo no que se apostan cartos e no que gañar ou perder depende da sorte. / Xogo de mans. Truco que se fai coas mans con moita habilidade, facendo aparecer e desaparecer cousas. / Xogo de palabras.Frase que ten máis dun sentido, coa que se pretende provocar un engano ou facer un chiste.