sábado, octubre 03, 2009

trabucando palabras

trabalinguas

1. Palabra ou conxunto de palabras que resulta difícil de pronunciar sen se trabucar e que pode servir de xogo. Quixo repeti-las súas palabras pero parecéronlle un trabalinguas.

trabar

1. Pór unha dificultade a [algo] impedindo o seu desenvolvemento ou movemento normal.
2. Facer que [dúas cousas] queden unidas entre si. Trabar palabras. SIN. conectar, encadear, enlazar. Trabar linguas: bico, acción de trabar a lingua de alguén coa propia