martes, diciembre 22, 2009

andaba buscandoas ...[ estas palabras]... e atopeinas
[clarita]

esnafrar
1. v.t. Romper [algo] totalmente dun golpe. CF. escachar.
2. v.p. Mancarse ó caer de fociños. Coidado, meteste aí e vaste esnafrar. Estabas ben avisada de que te ibas a esnafrar

esmendrellar
1. v.t. Botar a perder [unha cousa], desfacéndoa ou tornándoa inservible. SIN. derramar, desgraciar, escangallar, escarallar (vulg.), estragar.
2. Dar mal trato ou causar dano físico [a unha persoa], ou deixar inútil [un animal] utilizando a violencia.
3. v.p. Quedar [alguén] ferido, ou con algunha parte do corpo lesionada [a causa dunha caída ou metedura de pata, dun golpe, dun esforzo excesivo, etc.]. V. risa. Vas esmendrellarte e non será de risa.