miércoles, diciembre 30, 2009

palabras esgotadas
[clara esgotando o ano]

cansado -a
1. Participio do verbo cansar. //adx. 2. Que produce cansazo. É moi cansado andar a tantas cousas. SIN. fatigoso. ANT. descansado.

cansazos
1. m. Diminución da forza a causa dunha actividade ou un esforzo. O exceso de cargas produce cansazo. SIN. canseira, fatiga (máis culto). CF. esgotamento. 2. fig. Sensación desagradable que chega a producir algo ó que non se lle atopa interese ou que se repite moito. O cansazo de facer tódolos días o mesmo. SIN. aburrimento, fastío. CF. noxo.

canseiras
1. f. Cansazo, fatiga. A vida e o traballo acaban en canseira.

cansadiña
1. Estado de algunha que eu me sei no momento no que lle floxean os superpoderes e parece que se voltará humana.