martes, febrero 15, 2011

palabra con ternura (non é o nome dun plato)

[tomé]
esperoso

1. Sensación de nerviosismo e inquietud producido pola ansiedade da espera. Non estou nervioso estou esperoso.