viernes, enero 20, 2012

palabras de marcha (non alegres)

emigrar

1. Deixa-lo propio país ou o lugar de orixe, para establecerse noutro, en particular por razóns de traballo. Moitos galegos tiveron que emigrar en busca de traballo.
2. Zool. Cambiar de lugar, polo xeral en épocas fixas [certas especies animais]. Hai moitas aves que ó remata-lo verán emigran a países cálidos.