miércoles, enero 18, 2012

palabras máxicas dunha historialámpara marabillosa
1. Lámpara de apariencia corriente pero de contido marabilloso. No seu  interior habita o Xenio da Lámpara. Para invocalo, hai que frotarla tres veces; quién posúa a lámpara controla o xenio.
2. Segundo a tradición oriental é atopada por Aladino nunha cova máxica, outras tradicións falan de que foi Aladino o que fabricou a lámpara empregando para elo pezas inconexas pero cargadas de significado.

alfombra voadora
1. Lexendaria alfombra que pode usarse para transportar personas, de forma que cheguen intantánea ou rápidamente ao seu destino.
2. A alfombra voadora é un tapiz encantado con vida propia; fora atrapada polos sencorazón, que a tiñan suxeita ao solo debaixo dun arcón. Aladino liberou á alfombra, e segundo algunas versións tradicionáis sábese do complicado que lle resultou a Aladino controlar a alfombra máxica.


Aladino
1. Personaxe que significa buscador sinceiro da luz, o postulante á verdade; é o home en evolución. É demasiado intrépido e moi curioso, inquieto; está buscando, pica alí e alá.