viernes, agosto 08, 2014

palabras confundidas

 arrumbar

 pensaba que era sinónimo de ordear e é poñer unha cousa inútil nun lugar apartado. pensaba que era palabra galega e no.