lunes, febrero 16, 2015

palabras do desexo

anhelo. 
(Del lat. anhēlus).

1. m. Desexo moi forte, pero moi, moi forte.