martes, marzo 03, 2015

palabras que me din


vocativo
[segundo]

1. [Caso] que se utiliza para invocar, chamar ou nomear a unha persoa ou cousa personificada. Expl: E qué raro que uses ese vocativo para dirixirte a min; parece coma se non me recoñecese nel.