miércoles, julio 19, 2017

palabras que nunca usei, quitadas dun libro


O libro non o vou a identificar, nen á autora do mesmo nen ao autor do prólogo. Non as coñecía, por eso non as usei nunca.

esmelga, agre, almibres, veleno, etalonaxe, zunido, abázcaros, céfiro