domingo, abril 22, 2018

palabras de cada ano


quincuaxenaria 


1. Que ten cincuenta anos ou máis.

quincuaxésima

1. [Parte] que equivale a cada unha das porcións iguais que resultan de dividir un todo en cincuenta.

quincuaxésima primeira

1. A primeira que chega ós cincuenta.
2. A primera que abandoa os cincuenta.
3. Aquela que cumpre o ano cincuenta e un da súa idade.