domingo, septiembre 09, 2018

palabras da primeira conxugación

coidar

[con cris]

1. verbo a conxugar en todas as pernonas e todos os tempos; non en vano é da primeira conxugación

_versión oficial_

coidar

1 Ter a idea, opinión ou sospeita de [aquilo que se expresa]. Coidaba que aquilo era fácil, pero desenganouse. SINÓNIMOS: achar, considerar, crer, estimar, opinar, pensar.

2. Pór atención en [aquilo que se di ou fai] para obter un bo resultado.

3. Dedicar atención a [algo ou alguén], procurando que non lle suceda nada malo, que non lle falte o necesario etc. Ex.: Coidar é unha actitude na vida