lunes, octubre 04, 2010

palabras que dan gusto

[para rebe]
recuncar v.i. Comer máis ou beber ou facer de novo do mesmo que se acaba de comer ou beber ou facer. Está bo este guiso, se podo hei recuncar. CF. repetir.