domingo, octubre 03, 2010

palabras para chamar(me), palabras que me chaman

[gústame máis como me chaman que como me chamo]

clara, clarecha, clari, cla, claris, clarice, clarinete, clarineta, fadiña, doñaclara, miñaclari, clarificación, clarividencia, clarita, peta, nana, claridá, clarinda, clarísima, oscura, claruchi, mariclari ... incluso hai quen non me chama por ningunha palabra.