lunes, octubre 03, 2011

palabras íntimas

tímido
[jose]
Dise daquel que se deixa intimidar (para o capítulo de definicións etimolóxicamente aberrantes pero conceptualmente precisas)

intimidar
[clara]
(del lat. cristiano "intimidare") tr. Inspirar temor a alguén conseguindo que se paralice e se aturulle. Acobardar, *atemoriza. Particularmente, reducir a alguén a acción polo temor: Non a chamarán, porque os ten intimidados (para o capítulo de definicións etimolóxicamente aberrantes pero conceptualmente precisas)