jueves, enero 26, 2012

palabra para aclarar


 dizulidar.
(Del lat. dizulidāre).

1. tr. Poñer claro un asunto ou unha cuestión. Aclarar, elucidar, esclarecer, explicar. Levan quedando toda a semana para dizulidar a súa situación.
2. Dar explicación solucionando as dúbidas ou aspectos escuros que puidera presentar. Moncho axudou claramente a dizulidar aquel lío.