lunes, octubre 22, 2012

palabras elexidas


desolación  
1. s.f. Acción e efecto de desolar. A noticia dos resultados electorais sumiuna nunha profunda desolación. cf. aflición .

desolar  
1. v.t.   Causar grandes estragos nos edificios, bosques, colleitas, poboación etc., de [un territorio]. O resultado electoral desolou a unha gran parte da poboación. sin. arrasar , devastar . cf. infestar . 2. fig. Causar unha grande aflición. Aquela noticia desolouna. sin. desconsolar . cf. aflixir , entristecer .