martes, enero 01, 2013

primeiras palabras do ano


hedra 

1. Planta sempre verde, de talo leñoso e flores diminutas reunidas en acios, que gabea polos valos, as árbores etc., e que pode acadar os trinta metros de lonxitude. O mar traia follas de hedra.

suceso

1. Cousa que sucede, especialmente se ten certo interese.  Menudo suceso! o mar traia follas de hedra.