martes, febrero 24, 2015

palabras que xeran ilusión

entrevista  
[palabra do día]
 
1. Encontro de dúas ou máis persoas nun lugar determinado, para tratar ou resolver un asunto. 
A entrevista discorreo con naturalidade; sentiuse ben ao sair.
2. Conversa en que unha persoa, xeralmente un xornalista, lle fai preguntas a outra para que o que esta di ou opina, sexa dado a coñecer ao público. 
3. Texto en que aparecen as respostas que unha persoa dá ás preguntas dun xornalista nunha conversa deste tipo.