miércoles, septiembre 07, 2016

palabras incoherentes


anacoluto 
Del gr. ἀνακόλουθον anakólouthon; propiamente 'inconsecuente'.

1. S. m. Gramática. Construción sintáctica en que un membro está unido de maneira incoherente co anterior. "Quen a Deus ten, nada lle falta” é un exemplo de anacoluto.