miércoles, septiembre 07, 2016

palabras que cando as vexo dáme a risa


ponderación

1. Acción e efecto de ponderar. Ex.: Pondera ti eso! 

2. Consideración e mesura no que se di ou fai.

ponderar 

1. v. t. Facer un exame atento e detido de [algo] para determinar o valor dos seus distintos aspectos, das vantaxes, inconvenientes, consecuencias etc. Ex.: Era moi escueto a informe para ponderar.

2. Presentar as calidades de [algo ou alguén] como máis grandes ou máis importantes do que son en realidade.