sábado, julio 08, 2017

palabras que me dan alegría


vimbio

O vime ou vimbio é unha vara longa e fina que provén das pólas moles e flexíbeis do vimieiro, que se emprega para atar monllos, facer cestos e mobles, atar vides etc. É un material utilizado dende tempos primitivos. Hoxe desígnase coma vime calquera materia prima de orixe vexetal con características semellantes. Ex.: Fran trouxome os vímbios que lle pedín e que me lembran ó abuelo Luis.

vimieiro

Substantivo masculino (Salix viminalis), Arbusto caducifolio da familia das salicáceas de ata dez metros de altura, con pólas delgadas e flexibles, follas lanceoladas alternas e froito en cápsula. Dos vimieiros son moi aproveitadas as pólas, os vimes. SINÓNIMO vimbieira